Przedszkole / Warszawa Żoliborz / Integracyjne / Językowe / Niepubliczne

Metody

Metoda Reggio Emilia.

Twórcą metody Reggio Emilia jest włoski filozof Loris Malaguzzi. Według jego założenia dzieci powinny mieć czynny udział i kontrolę nad kierunkiem nauczania. Zdobywanie wiedzy następuje poprzez doświadczanie otaczającego świata za pomocą wszystkich zmysłów.

Nauczyciel jest obserwatorem i słuchaczem, towarzyszy dziecku i pomaga mu.

Jest przyjacielem, który stymuluje, zachęca do pracy, inspiruje.

Ważną rolę pełnią tu rodzice, z którymi dziecko jest nierozerwalnie związane. Rodzice odgrywają rolę partnera i przyjaciela dziecka. Na tym etapie rozwoju to oni kształtują osobowość dziecka, dlatego współpraca i zaangażowanie rodziców w każdym aspekcie programu nauczania są niezwykle istotne.

 

Metoda Ireny Majchrzak.

Odimienna metoda Ireny Majchrzak dotyczy elementarnej nauki czytania oraz przygotowania dziecka do nauki pisania. Autorka uważa, że należy przyjąć całe słowo jako najmniejszy element pisma. Wówczas zrozumienie treści każdego napisu staje się celem jego odczytywania. Wszelka nauka powinna mieć charakter zabawowy. Punktem wyjściowym tej metody jest przedstawienie dziecku jego imienia, które do niego przynależy, gdyż “w imieniu zawarta jest ogromna moc. Jest ono symbolem naszej tożsamości, wypowiedziane czy napisane, jest źródłem wzruszenia dla każdej osoby, dziecka czy dorosłego”. Dziecko dostrzega, że imię można nie tylko wymówić, czy usłyszeć, można je również zobaczyć. Następne fazy to zabawy i gry, które pozwolą dzieciom na poznawanie liter i wyrazów.

 

Metoda Montessori

Podstawą metody Montessori jest szanowanie naturalnej indywidualności każdego dziecka, w aspekcie jego rozwoju fizycznego, umysłowego, duchowego i emocjonalnego. Autorka proponuje system nauki poprzez zabawę z wykorzystaniem prostych zabawek i przedmiotów, które wspierają twórcze i logiczne myślenie. Rolą nauczyciela czy rodzica jest uważne obserwowanie dziecka, celem natomiast jest dążenie do jak najrzadszych interwencji w miarę rozwoju dziecka. Nauczyciel jest odpowiedzialny za stworzenie bezpiecznego środowiska, atmosfery ciepła, radości i spokoju. Powinien być dostępny dla dziecka, by w razie potrzeby pomóc czy zachęcić do działania. 


Fatal error: Call to undefined function wc() in /Radosnaplaneta/wp-content/plugins/woocommerce-multilingual/inc/wcml-cart-switch-lang-functions.php on line 47