Przedszkole / Warszawa Żoliborz / Integracyjne / Językowe / Niepubliczne

Bawiąc uczymy – ucząc bawimy

Radosna Planeta to niepubliczne integracyjne przedszkole w Warszawie na Żoliborzu. Za cel postawiliśmy sobie stworzenie miejsca, w którym dzieci będą czuły się bezpiecznie, które będzie wspierać ich całościowy rozwój w ciepłej i radosnej atmosferze.

Zapewniamy warunki, które umożliwiają kształtowanie u dzieci m.in. pewności siebie, poczucia własnej wartości, umiejętności korzystania ze swojego  potencjału. Rozwijamy w nich pozytywny i tolerancyjny stosunek do innych języków, kultur, narodowości, a przede wszystkim do drugiego człowieka.

Naszą wizję opieramy na takich wartościach jak:

  • Tolerancja
  • Uczciwość i rzetelność
  • Wyrozumiałość i szacunek dla innych
  • Dobre maniery
  • Wsparcie emocjonalne

Nasi nauczyciele to kreatywni pedagodzy, posiadający wysokie kwalifikacje, doświadczenie, zaangażowanie oraz pasję nauczania. Swoją pracę opierają na dialogu z rodzicami, którzy pełnią bardzo ważną rolę w codziennym życiu naszej instytucji.

Zapewniamy profesjonalną i troskliwą opiekę dzieciom z orzeczeniem.

Dążymy do kreatywnego i poznawczego rozwoju każdego dziecka, oferujemy duży wybór atrakcyjnych i twórczych zajęć.

W naszym przedszkolu realizujemy program autorski stworzony specjalnie dla nas przez p. Mirosławę Suchocką. „Jestem, czuję, potrafię”. Jest to program przygotowany dla dzieci w wieku od 2.5 do 6 lat, który ma na celu dążenie do całościowego, zrównoważonego rozwoju dzieci. Uwzględnia trzy obszary rozwojowe, będące podstawą diagnozowania tzw. gotowości szkolnej:

1. Zdrowie i rozwój fizyczny.

2. Rozwój emocjonalny i umiejętności społeczne.

3. Rozwój intelektualny, umiejętności szkolne.

 Treści zawarte w programie są realizowane na podstawie wybranych metod pracy, tj. projekt edukacyjny, materiał Montessori, metoda Reggio Emilia, odimienna metoda I. Majchrzak.


Fatal error: Call to undefined function wc() in /Radosnaplaneta/wp-content/plugins/woocommerce-multilingual/inc/wcml-cart-switch-lang-functions.php on line 47